Unbending Notes

我成为新浪微博微话题#营销传播# 主持人 (第17个)

sz1961sy 发表于 2013/10/19 11:34:00 阅读全文() | 回复(0) | 引用通告() | 编辑

#中国好媳妇# (10)

                                                                                                                                                           
全部讨论:143851s一周讨论:871424小时讨论:137
 
导言:
   你的家有一个好媳妇,是现代家庭和睦的一个关键因素。好媳妇什么标准?应该是自家的感受,外人的评价。中国社会应该多树立一些好媳妇形象。来吧,这个微话题值得大家参详一下!
 
 
 
原来话题首页内容
 
更新后话题首页内容
 
我更新了#中国好媳妇#的导语"你的家有一个好媳妇,",快看看话题新亮点吧!http://t.cn/zQP5law
                           
 
 
| 阅读(181)| 转发| 收藏| 评论
我成为#中国好媳妇#的话题主持人啦!来看看我的话题吧:http://t.cn/zQP5law 新增主持人推荐模块、自定义相关微博、主持话题上限增至50个等特权!玩转微话题,快来申请主持人!详情戳:#我是主持人#
  •     
                          
 
 
| 阅读(386)| 转发(2)| 收藏| 评论(1)
乌克兰媳妇娜佳守寡6年赡养老小 被赞#中国好媳妇#_资讯中心_丰华财经 http://t.cn/zRfjHOC
                          
 
 
| 阅读(574)| 转发(1)| 收藏| 评论(1)
 
沈阳(sz1961sy)
2013年10月19日
11时40分 写于北京家中

发表评论:

    昵称:
    密码: (游客无须输入密码)
    主页:
    标题:
  收藏此页到365Key